Hlavní Zdraví Hraním her ke zdraví: jak ovlivňují společenské a digitální hry člověka a jeho zdraví?

Hraním her ke zdraví: jak ovlivňují společenské a digitální hry člověka a jeho zdraví?

by Martin Balko

V dynamickém prostředí moderní zábavy se hry staly nedílnou součástí našeho každodenního života, zaujaly mysl a podnítily představivost. Od pohlcujících světů videoher až po strategické oblasti her deskových – tyto interaktivní zážitky mají moc ovlivnit nejen náš volný čas, ale také naši duševní pohodu. V tomto článku se zabýváme složitou souhrou mezi hraním her a lidskou psychikou a zkoumáme hluboké účinky, které může mít hraní her na naše duševní zdraví a to nejen u těch digitálních, ale i u her deskových.

Videohry

Začneme nejprve tou stinnou stránkou hraní, abychom mohli skončit pozitivně a s nadějí.

Hraní her je součástí našeho života již více než tři desetiletí, ale teprve v posledních 15 letech se pozornost zaměřila na vztah mezi videohrami a duševní pohodou.

Nadměrné hraní her je spojováno s různými problémy duševního zdraví, včetně:

  • Pocit sklíčenosti
  • Sociální neklid
  • Nedostatek motivace
  • Potíže se zvládáním emocí
  • Konflikty ve vztazích
  • Myšlenky na sebepoškozování

Pozitivní je, že některé studie naznačují, že hraní videoher s mírou může vašemu duševnímu zdraví skutečně prospět. Klíčem k úspěchu je věnovat se hraní zodpovědně.

Duševní zdraví a videohry 

Když se zabýváme propojením videoher a duševní pohody, je nezbytné zaměřit se na dopad v případě nadměrného hraní.

Při umírněném dávkování nemusí mít hraní videoher na duševní zdraví výrazné negativní účinky. Studie provedená Oxfordskou univerzitou naznačuje, že hraní videoher s mírou a v kontrolovaném prostředí by mohlo potenciálně zlepšit duševní pohodu.

Toto zjištění může být pro někoho překvapivé, protože předchozí výzkumy často spojovaly hraní videoher se škodlivými účinky na duševní zdraví. Je však zásadní zdůraznit konkrétní studii, v níž účastníci hráli prosociální hru Animal Crossing po dobu čtyř hodin denně. Herní návyky většiny závislých hráčů se oproti tomuto příkladu výrazně liší a zahrnují i jiné návykovější a potenciálně škodlivé hry, přičemž mnozí jedinci překračují hranici čtyř hodin.

Čím více času věnují hrám, tím větší je riziko zanedbávání ostatních aspektů života, což má následně dopad na duševní pohodu. 

Deprese 

V roce 2018 Gonzalez–Bueso zdůraznil, že deprese je mezi hráči rozšířeným problémem.

Z výzkumu vyplývá, že významných 89 % jedinců, kteří se potýkají s problematickým hraním, má vedle závislosti na videohrách také diagnózu deprese.

Vyvstává zásadní otázka: je hraní her příčinou deprese, nebo jedinci používají videohry jako mechanismus zvládání, který potenciálně zhoršuje jejich základní problémy s duševním zdravím?

Při interakcích s hráči se vypozoroval trend, kdy zvýšená míra hraní her přispívá k rozvoji deprese. S tím, jak je hraní her stále více pohlcuje, jedinci často zanedbávají další zásadní aspekty svého života, jako jsou sociální vztahy, pohyb a vyvážená strava. Toto zanedbávání může vést ke vzniku nebo prohloubení deprese.

I když hraní her zpočátku slouží jako únik a mechanismus zvládání, může nakonec jejich depresi spíše zhoršit než zmírnit. 

Ve chvílích, kdy začnete pociťovat příznaky deprese, nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Mnohdy pomůže také například kontakt s blízkou osobou nebo aktivní sportování, jako jsou plavání, cyklistika, běh nebo týmové sporty.

Sociální úzkost 

Závislost na videohrách jde často ruku v ruce se sociální úzkostí, což možná přispívá k jejímu rozvoji. Čím více času strávíte hraním videoher, tím je pravděpodobnější, že ztratíte kontakt s přáteli v reálném životě, což může zesílit pocity sociální úzkosti.

Podobně jako lidé, kteří se potýkají s depresí, mohou hledat útěchu ve videohrách i jedinci, kteří se potýkají se sociální úzkostí. Často obracejí ke hrám jako k prostředku, jak uniknout problémům přátelství ve fyzickém světě.

Virtuální sféra jim nabízí nízkorizikové prostředí pro sociální interakci a umožňuje jim navázat kontakt online. Tento únik však může vést k zanedbávání vztahů v reálném životě, což zhoršuje stávající problémy se sociální úzkostí.

Tato situace není zdaleka ideální. Spoléhat se při socializaci pouze na videohry a online platformy znamená připravit se o četné výhody skutečných přátelství tváří v tvář. 

Navíc vztahy online mohou postrádat autenticitu a hloubku, které se vyskytují ve skutečných vztazích. Je důležité najít rovnováhu a nedovolit, aby virtuální svět zastínil hodnotu autentických osobních vztahů.

Způsobuje hraní her celkovou úzkost?

Photo by Onur Binay on Unsplash

Většina z nás prochází okamžiky úzkosti, které často vyvolávají například zkoušky, pracovní pohovory nebo významné události. Je důležité si uvědomit, že hraní her samotné není příčinou úzkosti. V některých případech ji však může zhoršit. Hraní videoher jako prostředek hledání úniku může mít určité důsledky.

Poskytují možnost odpoutat se od reality a odreagovat se od problémů, kterým člověk čelí v reálném životě. Toto rozptýlení může být prospěšné zejména po náročném dny v práci nebo ve škole. Videohry slouží jako portál do alternativní reality a umožňují jednotlivcům dočasně zapomenout na problémy, které je tíží.

Pokud se však tento únik stane zvykem a problémy reálného života jsou trvale opomíjeny ve prospěch snadnějšího úniku, který videohry poskytují, může se to vyvinout v problém. To může zhoršit stávající úzkost a vytvořit začarovaný kruh.

Důsledky vyhýbání se těmto problémům nakonec jedince doženou. Postupem času se nevyřešené problémy hromadí a dosahují bodu, kdy je jejich zvládání stále obtížnější.

V podstatě samotné hraní nemusí být hlavní příčinou úzkosti. Používání videoher jako neustálého úniku od životních problémů však může již existující úzkost výrazně zesílit.

Nedostatek motivace

Nadměrné hraní videoher může vést k poklesu motivace, což často pociťují rodiče, kteří pozorují, že se jejich děti věnují výhradně hrám na úkor jiných činností. U tohoto tedy vyvstávají otázky, zda hraní her přispívá k pocitu lenosti.

K tomuto jevu dochází proto, že videohry naplňují různé potřeby, které jsou obvykle uspokojovány prostřednictvím alternativních činností, jako jsou koníčky. Například nabízejí prostor pro rozvoj dovedností a zvyšování úrovně (postav ve hrách, budov, atp.), čímž uspokojují základní lidskou potřebu, avšak pouze ve virtuálním světě.

Náš tip: Přes všechna ta rizika otevírá virtuální svět spoustu příležitostí. Znáte inspirativní příběhy nejvlivnějších žen ve světě virtuální reality?

Důsledkem je snížená motivace k jiným činnostem, protože videohry účinně splňují požadavky, které by jinak byly uspokojeny různými aktivitami. To platí i v případě uspokojení po potřebě nějaké kreativity či společenského kontaktu. 

Možná náprava spočívá v prozkoumání různých koníčků, které by nahradily nadměrné hraní her. Dalším přístupem by mohl být 90 denní detox, který by jedincům umožnil přesměrovat svou pozornost na zdravější aktivity, které uspokojují stejné potřeby jako hraní her. Tato změna priorit může pomoci obnovit motivaci a podpořit vyváženější životní styl.

Hraní her a ovládání emocí

Image by Freepik

Nadměrné hraní videoher může výrazně ovlivnit vaši schopnost efektivně zvládat emoce.

Výzkumy ukazují, že jedinci, kteří mají s hraním her problémy, často zažívají zvýšenou míru agrese, deprese a úzkosti. Hlavním faktorem, který přispívá k těmto souběžným problémům, je snaha regulovat a ovládat emoce, zahrnující pocity jako hněv, smutek a strach.

Lákavost videoher jako úniku před emocionálními problémy je častým tématem, zejména mezi mladými hráči a dospívajícími, kteří se potýkají s negativními emocemi. Mylná představa, že videohry nabízejí řešení, však často problém ještě zhoršuje, protože poskytují pouze dočasné rozptýlení, aniž by řešily jeho základní příčiny.

Na rozdíl od přesvědčení, že hraní her pomáhá otupit negativní emoce, dlouhodobé a každodenní vystavení videohrám tyto pocity spíše zesiluje. To platí zejména tehdy, když jedinci tráví hodiny ponořeni do hraní her. Udržení kontroly nad emocemi je však klíčové pro lepší rozhodování a jednání.

Mezilidské konflikty

Důkladné zkoumání vlivu videoher na mezilidské vazby ukazuje, že tyto hry mohou napínat vztahy mezi hráči a jejich okolím, což zahrnuje rodinné vazby se sourozenci, rodiči a dalšími osobami.

Toto šetření zdůrazňuje, že zapojení do násilných videoher může obzvláště škodlivě ovlivnit vazby hráčů s ostatními. Naopak nenásilné hry vykazují potenciál zlepšit celkovou kvalitu mezilidských vztahů ve srovnání s těmi, které se na násilí zakládají. 

Převládající online hry, jako jsou League of Legends, Rocket League, Fortnite, Roblox, Genshin Impact nebo Grand Theft Auto, navíc často skrývají toxické online komunity. Toxicita v těchto komunitách se může projevit zhoršením vztahů s ostatními, podobně jako sílící bouře hněvu a frustrace vypuštěná na nic netušící jedince, kteří jsou zrovna poblíž. 

Hraní her a sebevražedné tendence

Když se kouzlo videoher změní v konzumní závislost, může to některé jedince přivést na strastiplnou cestu poznamenanou myšlenkami na sebepoškozování.

Mnoho lidí, jako je například Cam Adair, který stojí za platformou Game Quitters, otevřeně hovoří o tom, že se potýkají s myšlenkami na sebevraždu, které pramení z jejich nadměrných herních návyků.

Nebezpečí spočívá v rychlé eskalaci konzumace videoher a závislosti na nich. Ztráta soustředění na jiné aspekty života se stává zjevnou a hraní videoher se stává jedinou prioritou, která zastiňuje všechny ostatní činnosti, čímž člověk ztratí pojem o svém reálném životě.

Pokud se vy nebo někdo, koho znáte, potýkáte se sebevražednými myšlenkami, je nezbytné neprodleně kontaktovat své blízké nebo vyhledat pomoc jinde. 

Přítomnost sebevražedných myšlenek svědčí o tom, že herní závislost pronikla do více aspektů života a výrazně ohrožuje celkovou pohodu. V této chvíli se jako nejrozumnější postup jeví vyhledání léčby.

Pozitivní vliv na duševní zdraví

Image by Freepik

Nedávné studie naznačují, že hraní nenásilných videoher (v tomto případě Animal Crossing) může pozitivně ovlivnit vaše duševní zdraví.

Můžete být šťastnější a díky tomu mít lepší vztahy s ostatními lidmi.

Jedním z hlavních problémů videoher však je, že většina her je násilného charakteru. Mnoho z nich má navíc toxické komunity.

Mnoho hráčů hraje hry v nadměrné míře, takže začnou pociťovat hlavně negativní účinky a nedočkají se pozitivního dopadu, který mohou videohry způsobit.

Pokud chcete zažít pozitivní účinky videoher, zkuste hrát s mírou. Můžete také vyzkoušet 90 denní detox, který váš vztah k videohrám nadobro změní.

Společenské hry

Čím dál tím více lidí (a to ne pouze mladých) opouští telefony, tablety, počítače a televizní obrazovky a dávají přednost zábavě v podobě stolních deskových her, alespoň příležitostně. 

V době digitalizace se odpojení na pár hodin zdá být nevšední způsob trávení času. Prodej stolních her a hlavolamů však v posledních několika letech prudce vzrostl. Může za to také jejich snadná dostupnost. Deskové hry si můžete pořídit například v obchodech, kde prodávají dětské hračky (Pompo, Sparkys nebo například Bambule), nebo přímo na místech tomu určených.  

Přátelé, sousedé a rodiny objevují (nebo znovu objevují) duševní a sociální výhody – a někdy i přátelské roztržky, které přináší soutěživé a kooperativní hraní. 

Společenské hry vs. Videohry

Společenské hry, oproti videohrám, představují zcela jinou kategorii. Digitální hry s pohlcující grafikou a rozsáhlými virtuálními světy nabízejí jedinečnou úroveň úniku. Pozitivní aspekt spočívá v naprosté rozmanitosti žánrů a neomezené kreativitě vývojářů, která hráčům poskytuje neustále se vyvíjející krajinu plnou výzev a dobrodružství.

Nevýhodou je však možnost izolace, protože osamělý charakter hraní na konzolích může narušit společný zážitek, který se objevuje právě u deskových her. Tato možnost izolace však může být prvek, který dotyčný přímo vyhledává. Díky tomu představují videohry skvělý prvek pro společenský odpočinek. Bývají však mnohem více návykové, a je snadné to s touto izolací přehnat. 

Deskové hry vytvářejí společenskou příležitost plnou mezilidských interakcí. Radost z fyzické manipulace s herními figurkami a ze strategických konverzací tváří v tvář posiluje pocit kamarádství. Toto sociální propojení však může hraničit s chaosem, protože spory o pravidla nebo zdlouhavé rozhodování mohou vyvolat napětí mezi účastníky. 

Navzdory tomu mají deskové hry jedinečné kouzlo ve své schopnosti vytvářet trvalé vzpomínky a smích mezi přáteli, což je aspekt, který může být obtížné sledovat v digitálním prostoru. Zároveň společenské hry otevírají svět do světa nekonečné představivosti, kterou mohou hráči během hry rozvíjet. 

Volba mezi digitálními hrami a deskovými hrami nakonec závisí na individuální chuti a preferencích jedince. Navíc působí pozitivně na lidskou mysl, nejvíce u dětí. Je prokázáno, že deskové hry podporují celkový rozvoj dítěte, rozvoj smyslů, emocí a komunikace.

5 výhod hraní deskových her

Image by Freepik

Uvolnění stresu

Pokud máte rádi stolní hry, možná si nemyslíte, že jsou úlevou od stresu. Tváří v tvář stínovým drakům a ovládnutí Katanu může být intenzivní. Vyhrát nad Vecnou nebo porazit Strahda trvá týdny nebo dokonce roky a v dané situaci si můžete připadat, že jste plní vzrušení a neklidu.

Zatímco se věnujete kostkám a postavám, velké životní problémy si dají pauzu. Účty a daně vás ve chvílích, kdy jde o život (ten herní samozřejmě), netrápí a pracovní starosti se tak stanou vedlejšími.

A nejde jen o akční hry. I skládačky pomáhají od stresu. Schválně zkuste strávit večer nad skládačkou o 1000 dílcích – funguje to. 

Společenské vyžití

Nalezení chvilky pro setkání s našimi nejbližšími je v dnešní době nelehkým úkolem. Pohodový oběd, útulná rodinná večeře nebo pohodová schůzka u kávy se sousedem se může při plánování protáhnout na celé týdny. Skoro se tak zdá, jako by k události nemělo ani dojít.

Zkuste jako záminku pro setkání společenskou deskovou hru. Nemusí se jednat o náročnou akci, která vyžaduje spoustu plánování. Stačí rozložit hru a začít se bavit. Navíc je mnohem snazší udržovat konverzaci v chodu, čímž nebudete ze setkání příliš nervózní nebo napjatí.

Paměť

Už jen seznámení se s pravidly oblíbených deskových her prověří vaši paměť. Každá desková hra s sebou nese určitou křivku učení a není neobvyklé, že sáhnete po knize pravidel pokaždé, když se ve hře objeví nový scénář. 

Soubor pravidel hry však nemusí být složitý, aby zlepšil vaši paměť a bránil úbytku kognitivních funkcí. I jednoduché slovní hry mohou zlepšit vaši paměť. Bylo prokázáno, že skupinové hry, jako je Scrabble, zlepšují paměť, kognitivní funkce a koncentraci.  

Boj proti demenci

Image by Freepik

Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) se s Alzheimerovou chorobou a související demencí potýká přibližně 5,8 milionu Američanů, z toho asi 200 000 mladších 65 let. Studie z roku 2013 zjistila, že u milovníků deskových her je riziko demence v průběhu dvou desetiletí o 15 % nižší než u těch, kteří deskové hry nehrají. 

Tím naznačuje, že zapojení do volnočasových aktivit, jako je hraní deskových her, by mohlo být ochranou před demencí a poklesem kognitivních funkcí.

Při bližším pohledu na čísla je zřejmé, že Alzheimerovou chorobou jsou v USA postiženy miliony lidí, což zdůrazňuje naléhavost pochopení preventivních opatření po celém světě. 

Kritické myšlení

Na rozdíl od mnoha tradičních stolních her existují i takové, které vyžadují aktivní zapojení a kritické myšlení, nikoli pasivní pozorování.

Kritické myšlení, které je při akčních a strategických hrách zapojeno, může být například skvělým nástrojem i ve vyučování. Začlenění her může vyvolat zvědavost a posunout studenty za hranice jejich komfortní zóny. Ne nadarmo jsou některé typy stolních her využívány v montessori filozofii.

Když studenti spolupracují v hrách, jako je Dungeons and Dragons, musí přemýšlet o důsledcích svých rozhodnutí, což umožňuje hlubší pochopení.

Vezměte si například profesora ekonomie, který by použil kampaň zaměřenou na budování říše k ilustraci makroekonomických konceptů. Tento nápaditý přístup mění abstraktní myšlenky v hmatatelné zkušenosti a zvyšuje schopnost studentů kriticky uplatňovat své znalosti v prostředí spolupráce. Jde sice o náročnou přípravu, která je ale zúročena účinnější výukou.

Stolní hry jako forma vyučování je pouhý příklad, který ukazuje, co mohou stolní hry přinést. I díky tomu, že si stolní hru zahrajete například s přáteli, docílíte těchto pozitivních aspektů.

Z toho vyplývá…

Nakonec tedy nutno podotknout, že videohry i klasické společenské hry (od deskovek až po karty), mají na člověka obrovský vliv. 

Přestože jsou videohry často spojované spíše s negativními účinky na duševní zdraví hráčů, je velmi podstatné si uvědomit, že záleží na výběru hry a na času, který hraní věnujete. Protože i videohry mohou člověka rozvíjet ve spoustě oblastí, od logického myšlení přes lidské vztahy až po fyzickou zdatnost. 

Co se týče společenských her, jako jsou deskovky, karty, kostky apod., můžeme konstatovat, že jejich pozitivní vliv na člověka je nepopiratelný. Kromě toho, že budují a upevňují vztahy mezi lidmi, dokáží rozvíjet i jejich mentální zdraví.

Využijte blížící se čas Vánoc k hraní her a užijte si kvalitně strávený čas s rodinou a přáteli. Stačí si jen vybrat hru.

Článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s: 

Jakub Novák, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO: Pomůžeme vám s viditelností webu, marketingem, PPC reklamou

Nepřehlédněte - další zajímavé články

Zanechat komentář

* Zanecháním komentáře souhlasíte s ukládáním své přezdívky (jména, pojmenováním, příjmení apod.), včetně email adresy za účelem pouze technického rázu (blokovaní SPAM). Žádné údaje nejsou dále zpracovávané ani předávané třetím stranám. Přečtěte si Podmínky užívání a ochrana soukromí.