Hlavní Nemoci a jejich léčba Abnormální únava či problémy se srdcem: Může za nimi být metabolický syndrom? Poznejte jeho příznaky, důsledky a léčebné metody

Abnormální únava či problémy se srdcem: Může za nimi být metabolický syndrom? Poznejte jeho příznaky, důsledky a léčebné metody

by Martin Balko

Studie z roku 2020 prokázali, že lidí s metabolickým syndromem je v České republice více než 30 % dospělé populace. Metabolický syndrom představuje komplexní zdravotní stav, který zahrnuje soubor metabolických poruch spojených se zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění a diabetu typu 2. 

Tento syndrom, někdy označovaný jako syndrom X, je charakterizován jako soubor rizikových faktorů – včetně vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cukru v krvi, nadměrného tělesného tuku kolem pasu a abnormalit v hladinách cholesterolu. V posledních dekádách se stal metabolický syndrom stále více rozšířeným jevem, což vyvolává obavy mezi zdravotnickými odborníky po celém světě.

Jeho příčiny jsou různorodé a často se prolínají, od genetických faktorů po životní styl, jako jsou nezdravé stravovací návyky a nedostatek fyzické aktivity. Příznaky metabolického syndromu nejsou vždy okamžitě zřejmé, což ztěžuje jeho včasné rozpoznání. Ačkoli může být tichým nepřítelem, jeho důsledky pro dlouhodobé zdraví mohou být vážné.

Co je to metabolický syndrom?

Metabolický syndrom je stále více častým zdravotním stavem, který spojuje různé metabolické a kardiovaskulární abnormality do jednoho komplexního syndromu, jehož přítomnost značně zvyšuje riziko rozvoje několika vážných onemocnění. 

Pojmenování a varianty

Metabolický syndrom je znám pod několika názvy, které odrážejí jeho rozličné aspekty a dopady na zdraví. Syndrom X byl jeden z prvních termínů používaných k popisu tohoto stavu a zdůrazňuje nejasnou a multifaktoriální povahu syndromu. 

Další běžně používaný termín je syndrom inzulínové rezistence, který poukazuje na klíčovou roli inzulínové rezistence jako přispěvatele k rozvoji syndromu. Dysmetabolický syndrom je termín, který zdůrazňuje metabolické dysfunkce spojené s tímto stavem, jako jsou poruchy v metabolismu tuků a sacharidů.

Diagnostická kritéria

Metabolický syndrom je obvykle diagnostikován, pokud jsou přítomna alespoň tři z následujících pěti faktorů:

  1. Abdominální obezita: Měřeno obvodem pasu, přesahující 102 cm u mužů a 88 cm u žen.
  2. Vysoký krevní tlak: Hodnoty 130/85 mmHg nebo vyšší, nebo užívání léků na vysoký krevní tlak.
  3. Vysoká hladina triglyceridů: 150 mg/dl nebo vyšší.
  4. Nízká hladina HDL cholesterolu: Méně než 40 mg/dl u mužů a 50 mg/dl u žen.
  5. Vysoká hladina cukru v krvi: 100 mg/dl nebo vyšší, nebo užívání léků na snížení hladiny cukru v krvi.

Příčiny a rizikové faktory

Hlavním hnacím motorem pro rozvoj metabolického syndromu je, jak již bylo zmíněno, obezita a inzulínová rezistence. Obezita, zejména když je tuk uložen v oblasti břicha (viscerální obezita), je zvláště rizikovým faktorem, protože tento typ tuku je metabolicky aktivnější a má větší vliv na hormonální a zánětlivé procesy v těle.

Viscerální tuk produkuje různé látky, které mohou zhoršit citlivost na inzulín a přispět k vzniku inzulínové rezistence.

Mohlo by vás zajímat: Podívejte se, jak spalovat viscerální tuk nebo jak zjistit, zda vy sami jste tímto tukem ohroženi.

Inzulínová rezistence je stav, kdy se buňky těla (zejména buňky svalů, tuku a jater) stávají méně citlivými na inzulín. Inzulín je hormon produkovaný pankreasem, který pomáhá regulovat hladinu glukózy v krvi. Když buňky nedokáží na inzulín reagovat adekvátně, pankreas reaguje zvýšenou produkcí inzulinu, aby udržel hladinu glukózy stabilní. 

Tento zvýšený výdej inzulinu může časem vést k vyčerpání beta buněk pankreatu, což může přispět k vývoji diabetes mellitus 2. typu.

Další rizikové faktory zahrnují:

Další rizikové faktory pro vznik metabolického syndromu jsou komplexní a vícevrstvé, což zahrnuje genetiku, věk, hormonální změny a životní styl. Každý z těchto faktorů hraje klíčovou roli ve vývoji syndromu a jejich vzájemné působení dále komplikuje rizikový profil jednotlivců.

Genetická predispozice

Historie metabolického syndromu v rodině je významným indikátorem rizika jeho rozvoje. Genetika ovlivňuje, jak efektivně tělo metabolizuje tuky a jak reaguje na inzulín. Některé genetické variace mohou způsobovat, že jedinci jsou náchylnější k ukládání tuku nebo mají nižší citlivost na inzulín, což může vést k hyperglykémii (vysoká hladina cukru v krvi) a dalším metabolickým problémům.

Stáří

S přibývajícím věkem se zvyšuje riziko vzniku metabolického syndromu. To je částečně způsobeno přirozeným zpomalením metabolických procesů a snížením svalové hmoty, což je obecný jev spojený se stárnutím. 

Ztráta svalové hmoty snižuje bazální metabolickou rychlost, což znamená, že tělo spaluje méně kalorií v klidu a má tendenci akumulovat tuk, zejména ve středu těla. 

Tato změna tělesného složení může snížit citlivost na inzulín a zvyšuje potenciál pro rozvoj dalších komponent metabolického syndromu.

Hormonální změny

U žen může menopauza značně zvýšit riziko vzniku metabolického syndromu. Během menopauzy klesá produkce estrogenu, což může mít přímý dopad na distribuci tělesného tuku a zvýšení množství viscerálního tuku. 

Tento typ tuku je zvláště aktivní v produkci látek, které zvyšují inzulínovou rezistenci a podporují zánětlivé procesy v těle. Nejen u žen, ale i u mužů, může hormonální nerovnováha přispět k metabolickým změnám spojeným s věkem, jako je pokles testosteronu, což má podobné účinky.

Životní styl

Nezdravé stravovací návyky a nedostatek fyzické aktivity jsou mezi hlavními rizikovými faktory pro vznik metabolického syndromu. Strava bohatá na rafinované sacharidy, jednoduché cukry a nasycené tuky může vést k zvyšování tělesného tuku a zhoršení citlivosti na inzulín. 

Na druhé straně, pravidelná fyzická aktivita pomáhá udržovat svalovou hmotu a zlepšuje metabolickou efektivitu, což pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi a udržet zdravou hmotnost.

Náš tip: Víte, že se plavání považuje za supersport? Pomůže vám totiž se zdravím, hubnutím i zpevňováním postavy.

Příkladem mohou být aerobní cvičení jako chůze, běh, cyklistika nebo plavání, která mají prokazatelně pozitivní vliv na snižování tukové hmoty a zlepšení inzulínové citlivosti.

Dopady na zdraví

Metabolický syndrom má významný dopad na celkové zdraví jedince, přičemž zvyšuje riziko vývoje mnoha vážných zdravotních problémů. Jeho přítomnost může vést k celé řadě komplikací, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu života a celkovou délku života.

Autor/ka fotografie: Liza Summer

Kardiovaskulární onemocnění

Metabolický syndrom významně přispívá k rozvoji různých forem kardiovaskulárních onemocnění, která jsou hlavní příčinou úmrtí na celém světě. Mezi nejčastější patří koronární srdeční onemocnění a cerebrovaskulární onemocnění, známé také jako mozková příhoda.

Koronární srdeční onemocnění

Koronární srdeční onemocnění vzniká, když aterosklerotické plaky hromadí tuky a další látky na stěnách koronárních tepen, které zásobují srdce krví. Tento proces, známý jako ateroskleróza, může výrazně ztížit průtok krve, což znamená, že srdce nedostává dostatek kyslíku a živin potřebných pro správnou funkci.

Pokud dojde k částečnému nebo úplnému ucpání koronární tepny, výsledkem může být srdeční infarkt (infarkt myokardu), což je život ohrožující stav vyžadující okamžitou lékařskou péči.

Mozková příhoda

Mozková příhoda nastává, když je narušen krevní oběh v mozku, což může být způsobeno buď ucpáním tepny (ischemická příhoda) nebo prasknutím tepny. U lidí s metabolickým syndromem je riziko ischemické příhody zvýšené kvůli ateroskleróze, která může postihnout i mozkové tepny. 

Prasknutí tepny, ačkoli je méně běžné, může být také spojené s vysokým krevním tlakem, což je další komponenta metabolického syndromu.

Diabetes typu 2

Diabetes typu 2 je jedním z nejvážnějších a nejběžnějších zdravotních důsledků spojených s metabolickým syndromem. Tento typ diabetu je charakterizován chronickou hyperglykemií, tedy vysokými hladinami cukru v krvi, které jsou výsledkem problémů s inzulínovou rezistencí a nedostatečnou funkcí pankreatu.

Kromě toho může vyšší hladina cukru v krvi vést k diabetické nefropatii (poškození ledvin způsobené diabetem). 

Tip: Podívejte se, jak fungují zdravé ledviny a zkuste na základě toho laicky posoudit stav těch svých. Měli byste pro jejich lepší funkci udělat něco navíc?

Inzulínová rezistence

Inzulínová rezistence je stav, kdy buňky v těle, zejména ve svalech, játrech a tukové tkáni, se stávají méně citlivými na inzulín. Inzulín je hormon, který pomáhá buňkám přijímat glukózu (cukr) z krve a používat ji jako zdroj energie nebo ji ukládat. 

Když buňky neodpovídají na inzulín efektivně, pankreas kompenzačně zvyšuje produkci inzulínu, aby udržel normální hladinu glukózy v krvi. Tento zvýšený tlak na beta-buňky pankreatu, které inzulín produkují, může s časem vést k jejich vyčerpání a snížené schopnosti produkovat inzulín, což vyústí ve vznik diabetu typu 2.

Rakovina

Metabolický syndrom a jeho spojitost s rizikem vývoje rakoviny představuje významné téma pro vědce a klinické praktiky. Studie ukazují, že lidé s metabolickým syndromem mají vyšší pravděpodobnost vývoje několika typů rakoviny, včetně rakoviny tlustého střeva, prsu a dělohy. Tyto souvislosti lze částečně vysvětlit prostřednictvím klíčových aspektů metabolického syndromu, jako jsou obezita a inzulínová rezistence.

Obezita

Obezita je spojena s chronickým zánětem, který může hrát klíčovou roli ve vývoji rakoviny. Zvýšené tělesné tukové zásoby mohou vést k vyšší produkci adipokinů a prozánětlivých cytokinů, jako je faktor nekrózy nádorů a interleukin-6. 

Tyto látky mohou podporovat tumorigenezi tím, že indukují DNA poškození, podporují buněčnou proliferaci a inhibují programovanou buněčnou smrt (apoptózu). 

Kromě toho zvýšené tělesné tukové zásoby jsou spojeny s vyšší hladinou estrogenu, což je obzvláště relevantní pro rakovinu prsu a dělohy u žen, jelikož estrogenní signály mohou stimulovat růst nádorových buněk.

Inzulínová rezistence

Inzulínová rezistence vede k hyperinzulinemii (vysoké hladiny inzulínu v krvi), což může stimulovat růst nádorových buněk prostřednictvím inzulinových receptorů na jejich povrchu. 

Inzulín a podobný inzulinový růstový faktor 1 mohou aktivovat signální dráhy, které podporují buněčnou proliferaci a inhibují apoptózu. Tato stimulace se týká zejména rakoviny tlustého střeva, kde bylo zjištěno, že vysoké hladiny inzulínu zvyšují riziko vzniku této rakoviny.

Spánková apnoe

Přerušení dýchání, známé jako apnoe, nastávají, když dojde k dočasnému blokování dýchacích cest. U osob s obezitou může nadměrný tuk v oblasti krku způsobovat zúžení dýchacích cest, což vede k obtížím s udržením volného průduchu vzduchu. 

Když jsou dýchací cesty částečně nebo úplně zablokované, kyslík nemůže volně proudit do plic, což vede k poklesu hladiny kyslíku v krvi a následnému probuzení osoby, aby se dýchání obnovilo.

Toto narušení spánku může mít mnoho negativních dopadů na zdraví. Nejenže způsobuje denní únavu a ospalost, ale také může vést k problémům s koncentrací a pamětí. 

Inspirujte se: Zdraví je jeden velký a propojený komplex. Není tedy divu, že i mírné nachlazení může zhoršit problémy, kterými už možná trpíte. Osvojte si tedy způsoby, jak posilnit imunitní systém, abyste předešli nejen běžným virózám.

Dlouhodobé následky zahrnují zvýšené riziko vývoje kardiovaskulárních problémů, jako je vysoký krevní tlak, srdeční arytmie a dokonce srdeční infarkty a mrtvice, protože stres z opakovaného probouzení může zatížit srdce.

Metabolický syndrom a s ním spojená obezita jsou hlavními faktory zvyšujícími riziko spánkové apnoe. Diagnostika tohoto stavu obvykle vyžaduje noční spánkovou studii, známou jako polysomnografie, která monitoruje dýchání a další tělesné funkce během spánku. Na základě těchto výsledků mohou lékaři určit přesný typ a závažnost spánkové apnoe.

Nealkoholická tuková jaterní nemoc (NAFLD)

Nealkoholická tuková jaterní nemoc (NAFLD) je termín, který zahrnuje širokou škálu jaterních stavů, které nejsou způsobeny příjmem alkoholu, ale jsou spojeny s metabolickými poruchami, jako je obezita, diabetes typu 2 a dyslipidemie.

Jedná se o nejčastější formu chronického onemocnění jater ve vyspělých zemích a její prevalence roste paralelně s rostoucím výskytem obezity a metabolického syndromu.

Prevence a léčba

Efektivní prevence a léčba metabolického syndromu vyžadují komplexní přístup, který zahrnuje životní styl, stravovací návyky a možnou farmakologickou intervenci. 

Tento multidisciplinární přístup může pomoci minimalizovat riziko závažnějších zdravotních stavů spojených s metabolickým syndromem, jako jsou kardiovaskulární onemocnění a diabetes typu 2.

Řízení hmotnosti a zlepšení stravovacích návyků

Klíčovým prvkem v prevenci a léčbě metabolického syndromu je řízení hmotnosti. Udržení zdravé tělesné hmotnosti může významně snížit zátěž na tělo a zlepšit metabolické funkce. 

Doporučuje se dodržování vyvážené a zdravé stravy a doplňků stravy. Strava, která je bohatá na celozrnné produkty, čerstvé ovoce a zeleninu je ta nejideálnější. Tyto potraviny nejenže poskytují nezbytné vitamíny a minerály, ale také jsou významným zdrojem vlákniny, která pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi a podporuje pocit sytosti, což přispívá k lepší kontrole hmotnosti.

Dále je doporučeno omezit příjem nasycených a trans-tuků, které se nacházejí v tučných masných výrobcích a zpracovaných potravinách. Zároveň je dobré zaměřit se na zdravé tuky, jako jsou ty, které se nacházejí v olivovém oleji, avokádu a rybách bohatých na omega-3 mastné kyseliny. 

Omezení jednoduchých cukrů, jako jsou sladké nápoje, cukrovinky a dezerty, je také zásadní pro snížení rizika hyperglykemie. Navíc omezením zmíněných cukrů podpoříte přirozenou cestou trávení.

Zvýšení fyzické aktivity

Pravidelná fyzická aktivita je dalším základním pilířem v boji proti metabolickému syndromu. Cvičení, jako je chůze, běh, plavání nebo jízda na kole, může pomoci snížit tělesnou hmotnost, zlepšit citlivost na inzulín a snížit hladiny krevního tlaku a cholesterolu. 

Doporučuje se alespoň 150 minut středně intenzivního aerobního cvičení týdně nebo 75 minut intenzivního cvičení.

Farmakologická intervence

V některých případech, kdy změny životního stylu samy o sobě nejsou dostatečné k zvládnutí metabolického syndromu, může být zapotřebí farmakologická intervence. Léky mohou být předepsány pro snížení krevního tlaku, cholesterolu a glukózy v krvi. 

Tyto léky zahrnují antihypertenziva, statiny a léky na diabetes, které pomáhají regulovat různé aspekty metabolického syndromu a snižují riziko komplikací.

Závěr

Metabolický syndrom představuje závažnou hrozbu pro veřejné zdraví v moderní společnosti, spojující v sobě různé rizikové faktory, které významně zvyšují pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních onemocnění, diabetu typu 2 a dalších vážných zdravotních problémů. 

Jeho komplexní povaha vyžaduje multidisciplinární přístup k prevenci a léčbě, kde klíčovou roli hrají změny životního stylu, včetně řízení hmotnosti, zdravé stravy a pravidelné fyzické aktivity.

Úspěšné zvládnutí těchto aspektů může významně snížit symptomy nebo dokonce zvrátit progrese syndromu, čímž se zlepší kvalita života postižených jedinců a sníží se zátěž pro zdravotnické systémy. 

Když ani tipy na to, jak zhubnout, nestačí. Může být nezbytný farmakologický zásah, který doplňuje životní styl a pomáhá regulovat nejzávažnější symptomy. Včasná diagnóza je zásadní pro minimalizaci rizik a zajištění dlouhodobého zdraví.

Pochopení a osvěta o metabolickém syndromu by měly být prioritou ve veřejném zdravotnictví, aby jednotlivci mohli přijmout informovaná rozhodnutí o svém zdravotním stavu a životním stylu. V konečném důsledku každý krok, který jedinec podnikne k zlepšení svého zdraví, přispívá k lepšímu zvládání této náročné a stále více rozšířené zdravotní výzvy.


Článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s:

PoctiveSEO: Seznamte se se SEO a naučte se jej využít ve svůj prospěch: Od základů po nejdůležitější faktory

Autor: Bc. Daniela Vaková, SEO copywriter a správa sociálních sítí

Nepřehlédněte - další zajímavé články

Zanechat komentář

* Zanecháním komentáře souhlasíte s ukládáním své přezdívky (jména, pojmenováním, příjmení apod.), včetně email adresy za účelem pouze technického rázu (blokovaní SPAM). Žádné údaje nejsou dále zpracovávané ani předávané třetím stranám. Přečtěte si Podmínky užívání a ochrana soukromí.