Hlavní Zdraví Příroda a její vliv na zdraví: Víte, jaké benefity přináší pobyt v přírodě?

Příroda a její vliv na zdraví: Víte, jaké benefity přináší pobyt v přírodě?

by Martin Balko

Ve stále rychlejším a urbanizovanějším světě se hluboké propojení mezi lidským zdravím a přírodou stává tématem prvořadého významu. S tím, jak se vyrovnáváme s výzvami moderního života, je stále jasnější, že svět přírody není pouhou kulisou naší existence, ale nepostradatelným faktorem našeho blahobytu. Pojďme si ukázat zdravotní benefity pobytů v přírodě, a jak přírodní poklad ochránit i pro další generace.

Vezměte v úvahu, kolik hodin denně jste fixováni na obrazovku. Průzkumy ukazují, že u většiny lidí toto číslo přesahuje 4 hodiny denně. Rostoucí závislost na technologiích spolu s celosvětovým trendem života ve městech vede ke zkracování času stráveného venku. 

Víte, jaké výhody má pro vaše zdraví a psychickou pohodu pobyt v přírodě? Ať už se jedná o nenáročnou procházku městským parkem, nebo celodenní túru divočinou, nabízí příroda nepřeberné množství benefitů. Patří mezi ně zvýšená pozornost, snížení stresu, zlepšení nálady, snížení náchylnosti k psychickým poruchám a dokonce i zvýšení empatie a spolupráce.

Podle doktorky Lisy Nisbetové, psycholožky z Trent University v kanadském Ontariu, která se zabývá konceptem propojení s přírodou, existuje stále více důkazů podpořených řadou výzkumníků, které naznačují, že příroda má blahodárný vliv na fyzickou i psychickou pohodu. 

Pozitivní vliv přírody na člověka 

Cvičení v přírodě

Cvičení samo o sobě přináší řadu výhod, zlepšuje fyzickou i duševní pohodu a zároveň zlepšuje kvalitu spánku. Slouží také jako příjemný koníček, prostředek k navazování nových kontaktů a prostředek proti stresu. Stojí však za zmínku, že tyto výhody může významně ovlivnit místo, kde cvičíte.

Ačkoli tradiční volbou je pro mnohé posilovna vybavená činkami, běžeckými pásy a veslovacími trenažéry, návrat k základům cvičení venku může přinést ještě podstatnější výhody. Přítomnost přírody v podobě stromů, lesů a hájů může pozvednout náladu, podpořit aktivní životní styl a zmírnit příznaky různých oslabujících stavů spojených s cvičením. 

Jaké jsou tedy výhody cvičení na čerstvém vzduchu? 

Posílení duševního zdraví: Vědecký výzkum prokázal, že „zelené cvičení“ může posílit sebevědomí a náladu a zmírnit úzkostné poruchy a deprese. Kromě fyziologických účinků cvičení, jako je uvolňování endorfinu, dopaminu a serotoninu, studie ukazují, že pravidelná fyzická aktivita v přírodním prostředí snižuje riziko špatného duševního zdraví ve srovnání s nepřírodním prostředím, jako jsou tělocvičny.

Snížení stresu: Bylo prokázáno, že pobyt v přírodě nebo v její blízkosti snižuje stres a zvyšuje pohodu, a to bez ohledu na cvičení. Pouhý výhled na stromy, rostliny a keře na pracovišti může zvýšit pohodu zaměstnanců, zatímco u pacientů v nemocnicích s takovým výhledem se zkracuje doba rekonvalescence. Spojení přírody a cvičení tedy účinně zmírňuje stres.

Zvýšení hladiny vitaminu D: Cvičení venku na slunci je vynikajícím způsobem, jak zvýšit hladinu vitaminu D. Tento životně důležitý vitamin posiluje imunitní systém, bojuje proti depresi, podporuje růst kostí a zabraňuje osteoporóze. 

Zvýšená intenzita tréninku: Venkovní terén se strmými kopci a zvlněnými cestami nabízí rozmanitost, kterou nelze napodobit v interiéru. Umožňuje vám efektivně posouvat své fyzické limity.

Úspora nákladů: Cvičení v přírodním prostředí je finančně výhodnou alternativou k drahému členství v posilovně. Pokud se snažíte ušetřit peníze a zároveň si užívat výhod pobytu v přírodě, zvažte, zda si jako příští trénink nezvolíte výlet do přírody.

Mohlo by vás zajímat: Pro kvalitní trénink a pohodový výlet do přírody je podstatné pohodlí. Víte, které materiály jsou nejvhodnější pro sport či turistiku? 

Vliv přírody na děti

Rozsáhlý výzkum provedený v Dánsku zkoumal více než 900 000 obyvatel narozených v letech 1985 až 2003.

Tato studie hodnotila vystavení lidí přírodní zeleni od narození do 10 let věku. Odhalila, že děti vyrůstající ve čtvrtích bohatých na zeleň měly výrazně nižší riziko vzniku psychiatrických poruch, jako jsou deprese, poruchy nálady, schizofrenie, poruchy příjmu potravy a užívání návykových látek. Naopak u těch, kteří byli v dětství vystaveni zeleni minimálně, bylo riziko těchto problémů problémů o 55 % vyšší.

Zlepšení nejen lidských vztahů, ale i vztahů k přírodě 

Pozitivní vliv přírody se navíc vztahuje i na naše vztahy s ostatními lidmi a životním prostředím. Byl proveden experiment, který prokázal, že pobyt v přírodě může vést ke kooperativnějšímu a přátelštějšímu chování. 

Přírodní dokumenty a zážitky v přírodě v účastnících vzbudily smysl pro spolupráci a ekologickou odpovědnost. Díky tomuto jevu nejde pouze o zkvalitnění mezilidských vztahů, ale také vztahů nás k přírodě. 

Jde o poklad, kterého si zkrátka musíme vážit. Díky tomu, že vztah k přírodě zlepšíme, dosáhneme tak její udržitelnosti. Ta je klíčová pro přežití lidského druhu jako takového. 

Příroda a kognitivní funkce 

Kognitivní funkce odrážejí naši schopnost myslit, pamatovat, rozhodovat a vnímat svět, což nám umožňuje adaptovat se na různé situace a řešit různé úkoly. 

Psycholog z Chicagské univerzity Marc Berman, PhD a jeho studentka Kathryn Schertzová se tímto tématem zabývali v přehledu z roku 2019. Experimenty odhalily, že přírodní prostředí zlepšuje pracovní výkon, soustředění a pozornost, zatímco městské prostředí má opačné účinky. 

Jeden z experimentů například spočívá v tom, že australští vědci nechali studenty plnit nudný úkol a ti, kteří si udělali krátkou přestávku, aby se podívali na zelenou střechu, udělali méně chyb než ti, kteří se dívali na betonovou střechu, která představovala běžný výhled z městských kanceláří.

Dokonce i zvuky přírody mohou působit pozitivně v rámci kognitivních funkcí. Vědci zjistili, že účastníci experimentu, kteří poslouchali zvuky přírody, dosahovali lepších výsledků v kognitivních testech než ti, kteří byli vystaveni zvukům typickým pro městské prostředí. 

Proč nás příroda dělá šťastnými?

V odstavcích výše jsme si stanovili, jak moc je pro nás příroda prospěšná. Jak je ale možné, že na nás příroda má takové účinky?

Vědci se domnívají, že díky lidské evoluci jsme v takovém prostředí uvolněnější.  Pobyt v přírodě navíc podporuje kreativitu tím, že stimuluje náš mozek a omlazuje obvody pozornosti, což je obzvláště prospěšné proti duševní únavě a vyhoření. Vystavení slunečnímu světlu v přírodě hraje také roli při normalizaci spánkového režimu, regulaci produkce melatoninu a zlepšování kvality spánku.

Kromě toho zapojení do venkovních aktivit pomáhá jednotlivcům odpojit se od digitálního světa, což snižuje stres spojený s elektronickými zařízeními a multitaskingem. Zvýšená hladina kyslíku v přírodním prostředí pozitivně ovlivňuje náš pocit pohody, protože souvisí se serotoninem, neurotransmiterem ovlivňujícím náladu, chutí k jídlu, pamětí a sociálním chováním. 

Zkrátka důvod, proč na nás příroda takto působí, je, že jsme evolučně více spojeni s přírodou, než si myslíme. Naše tělo bylo po dlouhá staletí na přírodu zvyklé a postupem času se tak vůči přírodě přizpůsobovali různé funkce v těle, která jsou pro naše fungování klíčové. 

Inspirujte se: Už jsme vás stihli přesvědčit na procházku lesem v barevném spadaném listí? Podívejte se, kam se na podzim vydat za turistikou.  

Kdy jsme se uchýlili k přírodě?

Existuje přímý důkaz toho, jak moc je nám příroda prospěšná. Venkovní prostředí se ukazovalo jako hlavní ochranný prostředek proti obrovské zátěži na naše psychické zdraví způsobené pandemií COVID–19. Pozoruhodných 45 % respondentů z Velké Británie v období pandemie uvedlo, že se spoléhají na výlety do zelených prostor, jako jsou parky, aby si udrželi čistou hlavu a pevné zdraví. 

To podtrhuje zásadní poznatek: navázání kontaktu s přírodou je důležité pro uvolnění přínosů pro duševní zdraví a poskytuje neocenitelné poznatky o optimalizaci pohody. Nemusíme tak sahat příliš do historie, abychom si dokázali, jak moc nám byla a je příroda nápomocná.

Kolik času bychom měli v přírodě strávit? 

Photo by KAL VISUALS on Unsplash

Jedna zásadní otázka však zůstala nezodpovězená: Kolik času je třeba strávit v přírodě, aby se tyto pozoruhodné účinky projevily?

Podle nedávné studie je odpovědí přibližně 120 minut, tedy dvě hodiny, strávené každý týden v přírodě. Tato studie analyzovala údaje od téměř 20 000 účastníků z Anglie, kteří dokumentovali své aktivity v letech 2014–2016.

Výsledky ukázaly, že ti, kteří trávili dvě a více hodin týdně v přírodě, vykazovali lepší zdravotní stav a větší pocit pohody, a to bez ohledu na věk, pohlaví, etnickou příslušnost, socioekonomický status nebo již existující zdravotní potíže.

Studie překvapivě ukázala, že pobyt v přírodě trvající pouhých 60 nebo 90 minut nepřinesl tak výrazné pozitivní účinky a naopak příliš dlouhý pobyt (v tomto případě 5 hodin za týden) nevykázal navýšení žádoucích účinků oproti doporučené hodnotě 2 hodin.

Vedoucí výzkumník studie Mathew P. White zdůraznil, že nejde o každodenní malé dávky pobytu v přírodě, ale spíše o to, aby člověk zařadil pobyt v přírodě do svého životního stylu obecně, klidně i v rámci delších pobytů najednou v dostatečných intervalech. Nezbývá tedy než pořídit si vhodný stan pro stanování, či pořádné trekové boty a vyrazit do přírody na vlastní pěst.   

Jaké prostředí je příznivé?

Zatímco velká pozornost při zmíněných experimentech byla věnována zeleným plochám, počítat můžeme i s celou řadu mořských a sladkovodních prostředí. Určité experimenty totiž odhalují, že tyto modré plochy mohou rovněž zlepšit naši celkovou pohodu a potenciálně dokonce předčit vlastnosti zelených ploch.

Kromě toho by se nemělo podceňovat kouzlo vyjíždění do plně odlehlých oblastí. V průzkumu, kterého se zúčastnilo 4 515 obyvatel Velké Británie, vědci zjistili, že jednotlivci po návštěvě venkovských a přímořských destinací uváděli silnější pozitivní efekt, než v případě městské zeleně.

Lokality označené jako „vysoce kvalitní životní prostředí“, jako jsou přírodní rezervace a chráněná stanoviště, se ukázaly být lepší možností než oblasti s nižší biodiverzitou.

Je však důležitě si uvědomit toto: „Pokud máte krátkou pracovní přestávku a jen půl hodiny času, nemusí být divoká vzdálená lokalita praktická.“ Pozitivní výsledky přinášejí také městské parky a stromy, přičemž je nezbytné využívat zelené a modré plochy vždy a všude, kde je to možné.

V některých případech může jít o náročný úkol i v případě městské zeleně. To platí zejména u osob, které se potýkají se socioekonomickým znevýhodněním. Chudší čtvrti totiž často postrádají hojnost listnatých parků a výhledů na rozlehlé vodní plochy.

Jak můžeme přírodu chránit?

Náš svět čelí nebývalým ekologickým výzvám. Aby příroda zůstala v takovém stavu, jak ji známe, musí se do její ochrany zapojit každý jednotlivec. Pojďme si tedy ukázat, jak můžeme přírodu chránit a zabránit tím nežádoucím situacím spojeným s jejím znečištěním či úplným vymizením. 

Pořiďte si kus přírody k vám domů 

Využijte ekologické zahradnické postupy pomocí kompostu bez rašeliny, přírodních hnojiv a pesticidů. Vytvářejte stanoviště pro domorodou flóru a prokazujte laskavost hmyzu a ptákům, kteří se při výživě a opylení spoléhají na květinový nektar.

Pokud je to možné, přispějte k ochraně místní divoké zvěře v okolí vašeho bydliště instalací včelích hotelů, ptačích budek, jezírek nebo zelených střech.

Chybí vám místo na zahradě? Proměňte své životní prostředí pomocí pokojových rostlin nebo truhlíků s balkonovými okny. Každý kus přírody se počítá. V případě, kdy by tuto možnost dodržoval každý z nás, byla by situace spojená s ekologickými problémy umírněnější. 

Jezte udržitelnou stravu

Jezte méně masa, mléčných výrobků a ryb. Chov zvířat totiž významně přispívá k celosvětovému odlesňování a je zodpovědný za přibližně 15 % skleníkových plynů způsobujících změnu klimatu.

Nadměrný rybolov vedl k úbytku mnoha oceánských druhů. Zvolte alternativy, jako jsou rostlinná mléka nebo náhražky masa, například sóju nebo tofu.

Dávejte přednost potravinám z místních zdrojů, zejména pokud jsou v sezóně. Jestli nemáte možnost pěstovat vlastní produkty nebo se zapojit do komunitního zahradničení, může vám jako výborný zdroj místních surovin posloužit trh ve vašem okolí.

Uvědomte si, že každá volba potravin má svou ekologickou stopu, a podnikněte kroky k minimalizaci plýtvání potravinami tím, že budete nakupovat jen to, co potřebujete, a zbytky kreativně využijete v kuchyni. Inspiraci, jak omezit plýtvání, najdete například na stránkách Love Food Hate Waste (v anglickém jazyce).

Kromě toho zvažte možnost zachránit dobré potraviny z místních obchodů a restaurací, které by jinak přišly nazmar. Tyto řetězce často vyhazují dále spotřebitelné jídlo. 

Náš tip: Kromě udržitelné stravy můžete investovat také do udržitelné módy. 

Omezte spotřebu, znovu použijte, recyklujte

Zamezení vzniku odpadu snížením množství vyráběných a vyhazovaných předmětů může mít pro přírodu velký význam. Čím rozumněji a smysluplněji budete vaše věci používat, tím spíše budou později opotřebeny až do takové míry, kdy bude na čase je vyhodit. 

Prodlužte životnost svého majetku pravidelnou údržbou a opravami. V případě potřeby zvažte, zda si raději nepůjčit než koupit. Případně zvažte vytvoření sítě sdílení zřídka používaných předmětů, jako jsou kladiva, vrtačky nebo šicí stroje, s přáteli a rodinou a podpořte tak kontakty s ostatními.

Věděli jste, že vaše pračka může pomoci snížit znečištění plastem? Používání filtrů z mikrovláken a pracích sáčků může zabránit tomu, aby se mikro plasty z vláken lehkého či teplého oblečení pro děti i dospělé dostaly do oceánů či přírodních vod.

Všude, kde je to možné, využívejte opakované použití předmětů, například plastových sáčků, kelímků a brček. Darujte své staré věci do charitativních obchodů, čímž jim dáte druhý život, namísto jednoduššího vyhození do popelnice.

Také se snažte doma i na pracovišti recyklovat. Pokud si nejste jisti, co lze recyklovat, vyhledejte si pokyny na webových stránkách místního úřadu. Pokud se ve svém okolí setkáte s nerecyklovatelnými výrobky, zapojte se do jednání s radnicí a prozkoumejte možnosti zlepšení. Jde o náročné činnosti, které ale ve výsledku udělají nejvíce. 

Nakupujte méně a kvalitní produkty 

Při nakupování vždy zvažte dopad vybraných výrobků na životní prostředí. Zamyslete se nad místem jejich původu, prozkoumejte možnosti použití a pokud je to možné, upřednostněte kvalitní a trvanlivé výrobky.

Volte výrobky pro domácnost, které obsahují přírodní, netoxické a biologicky odbouratelné složky, abyste minimalizovali jejich ekologickou stopu. Sledujte akreditační značky, abyste měli jistotu, že tyto výrobky jsou vyrobeny s ohledem planetu.

Snížení používání plastů může mít na přírodu významný pozitivní dopad. Místo plastů si vybírejte výrobky z ekologických materiálů, jako je papír, dřevo a nerezová ocel. Vyhněte se předmětům s nadměrným množstvím plastových obalů, protože některé společnosti nyní nabízejí možnosti opakovaného plnění, čímž snižují potřebu pokaždé nových plastových lahví.

Chcete-li dále přispět k ochraně přírody, zvažte zodpovědné finanční investice. Informujte se ve své bance nebo penzijním fondu o možnosti zbavit se fondů, které poškozují životní prostředí, a investovat do portfolií, která upřednostňují ekologickou udržitelnost. Mnohdy může jít o velmi lukrativní nabídky investic. 

Šetřete vodu 

Lidé významně zatěžují světové zásoby sladké vody – od vody potřebné pro zemědělství až po vodu na čištění zubů. Potěšující zprávou je, že existuje mnoho nekomplikovaných opatření, která můžete přijmout k ochraně tohoto vzácného zdroje.

Začněte s každodenní praxí a začněte se sprchovat kratší dobu, zavírejte kohoutky, když je nepoužíváte, opravte netěsnící kohoutky a toalety a místo mytí nádobí v ruce zvolte pohodlnější a úspornější možnost použití myčky.

Zařaďte do své domácnosti jednoduché úpravy pro úsporu vody, jako je například používání zásobníku na vodu k zachycování dešťové vody pro zalévání rostlin. Případně zvažte investici do mechanismu s nízkým nebo dvojitým splachováním, který dosáhne stejného výsledku při použití menšího množství vody.

Kromě toho, abyste zabránili kontaminaci zdrojů sladké vody, nikdy nevyhazujte nebezpečný odpad, například léky, do toalety nebo umyvadla.

Buďte vzorným turistou

Interakce cestovního ruchu s místními ekosystémy může mít významný dopad, zejména pokud návštěvníci přijdou do přímého kontaktu s volně žijícími živočichy.

Pokud je to možné, volte místní dopravu a ekologicky šetrné způsoby přepravy, jako je veřejná doprava nebo jízdní kola. Vyhledávejte aktivity, které minimalizují dopad na přírodu a volně žijící zvířata.

Tip: Užijte si dovolenou na kole a využijte nějaký z těchto tipů na cykloturistiku.

Například místo motorového člunu nebo vodního skútru zvažte použití kajaku nebo kánoe. Ano, není to příliš častý případ rozhodování, i tak je ale sdělení zřejmé – čím méně motorů na fosilní paliva, tím lépe. 

Buďte hlasem přírody

Spolupracujte s místními zastupiteli a zasazujte se o lepší přístup k přírodě, a to i ve vysoce obydlených oblastech. Vyzvěte je, aby vyčlenili více prostoru pro volně žijící živočichy, omezili kácení okrajů silnic a podpořili tak přírodní zelené plochy a komunitní zahradnické iniciativy.

Naléhejte na poslance a starosty, aby přijali zásadnější opatření v oblasti změny klimatu, která představuje globální hrozbu pro přírodní prostředí.

Iniciujte rozhovory se svým zaměstnavatelem, školou nebo univerzitou, abyste podpořili postupy šetrné k životnímu prostředí. Prozkoumejte možnosti zvýšeného úsilí o recyklaci a snižování množství odpadu, ozelenění venkovních prostor a komunitní iniciativy pro pěstování ovoce a zeleniny.

Vyhledejte společnosti, které by mohly zvýšit své úsilí o ochranu životního prostředí, zejména ty, které používají nerecyklovatelné obaly. Získejte jejich kontaktní informace a informujte o důležitosti zlepšení jejich postupů. Každý hlas se počítá.

Zapojte se do dialogu s přáteli, rodinou, kolegy a spolužáky o problémech, kterým čelí příroda. Podělte se o své zkušenosti s prováděním pozitivních změn a diskutujte o překážkách, kterým jste čelili, a o strategiích, které jste použili k jejich překonání. Mluvte z vlastní zkušenosti. 

Závěrem

Vztah mezi zdravím člověka a přírodou je nepopiratelný. Má blahodárné účinky na fyzické i psychické zdraví člověka.  Ať už každý den vyrazíte na krátkou procházku v parku či v lese, nebo jednou či dvakrát týdně popadnete trekingové hole a vyrazíte na pořádnou túru, měli byste v přírodě strávit alespoň 2 hodiny týdně, tvrdí vědci. Jedině tak budete moct okusit benefity, které příroda poskytuje.

Význam přírody nelze přeceňovat. Slouží lidstvu jako zdroj inspirace, pohody a obživy. Zachování a udržování zdraví našeho přírodního prostředí není jen morální povinností, ale praktickou nutností.

Pro ochranu přírody je nezbytné, abychom si osvojili udržitelné postupy, snížili znečištění a zmírnili dopady změny klimatu. Zásadní roli při zachování zdravého a vyváženého světa přírody hraje úsilí o ochranu přírody, jako je ochrana ohrožených druhů a zachování ekosystémů. Je naší společnou odpovědností zajistit, aby si budoucí generace mohly i nadále užívat nesčetných výhod, které nám příroda poskytuje.

Jakub Novák, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO

Nepřehlédněte - další zajímavé články

Zanechat komentář

* Zanecháním komentáře souhlasíte s ukládáním své přezdívky (jména, pojmenováním, příjmení apod.), včetně email adresy za účelem pouze technického rázu (blokovaní SPAM). Žádné údaje nejsou dále zpracovávané ani předávané třetím stranám. Přečtěte si Podmínky užívání a ochrana soukromí.