Hlavní Zdraví Víte, jaká je hranice hluku, která může vážně ohrozit sluch a jak používat ochranu sluchu při práci?

Víte, jaká je hranice hluku, která může vážně ohrozit sluch a jak používat ochranu sluchu při práci?

by Martin Balko
Publikováno: Poslední aktualizace

Věděli jste, že dopady sluchového postižení jsou jedny z nejzávažnějších na kvalitu života v porovnání s jinými postiženími? Obzvlášť, pokud se bavíme o nejzávažnější formě, úplné hluchotě. 

Váš sluch může poškodit např. nadměrný hluk. Proto mezi práva zaměstnance pracujícího v hlučném prostředí patří např. právo na poskytnutí ochranných pomůcek, včetně pomůcek na ochranu sluchu.

Pokud pracujete v hlučném prostředí, měli byste také pravidelně navštěvovat audiologa, který vás může včas upozornit na možné ztráty sluchu. 

Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku je upravena i českou legislativou, např: 

 • Zákon 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
 • Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Nařízení vlády 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Kolik hluku je moc hluku? 

Možná, že občas máte při práci v hluku pocit, že hluku není moc a ochranná sluchátka např. vůbec nepotřebujete. A proč se pro ně vracet např. do šatny? Věřte ale, že hluk je nenápadný nepřítel a i když se vám zdá, že vaše uši netrpí, klidně mohou. 

Riziko poškození sluchu závisí na hladině akustického tlaku a také expozičním času, tedy délce působení hluku na váš sluch. 

Intenzita hluku 

Pro představu přinášíme přehled některých důležitých úrovní hluku: 

 • 0 dB – práh slyšení u zdravého ucha 
 • 30 dB – šeptání, tichý byt 
 • 40 dB – tikot hodit, šum v bytě
 • 60 dB – běžný hovor 
 • 70 dB – sledování televize, hlučná ulice 
 • 90 dB – silný hluk, jedoucí vlak 
 • 100 dB – sbíječka 
 • 120 dB – startující letadlo 
 • 130 dB – práh bolesti 
 • 170 dB – granát 

Nad hodnoty hluku 80 – 85 dB byste měli vždy používat ochranu sluchu, zaměstnavatel je povinen v takových případech poskytnout ochranné pomůcky. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) však přichází s tvrzením, že i dlouhodobé vystavení se hluku nad 65 dB poškozuje zdraví a může odstartovat řadu onemocnění. Zvýšené je například riziko vysokého krevního tlaku, riziko infarktu a poškození srdce, chronickou únavu a další. 

Ochranné pomůcky

I když občas můžete mít pocit, že vám ochranné pomůcky překáží, vězte, že používat sluchátka vám může zachránit zdraví stejně jako využívání reflexních prvků pro lepší viditelnost

Proč je nepodceňovat? 

Už při mírné poruše sluchu, kdy je sluchová ztráta na úrovni mezi 26 a 40 dB, se objevují potíže s porozuměním řeči. Při sluchové ztrátě nad 40 dB člověk nerozumí 50 – 70 % řečeného. I malá sluchová ztráta tak bude mít vliv na kvalitu vašeho života. 

V důsledku sluchové ztráty dochází u těchto osob potom často k sociální izolaci, může se rozvinout úzkost nebo deprese. V případě rozvinutí pískání v uších, tinnitu, se naruší taky váš spánek a schopnost soustředit se. 

Proto ochranné pomůcky nepodceňujte a nebuďte lehkovážní!

Osobní ochrana proti hluku 

V prvním případě by se měl zaměstnavatel vždy snažit snížit riziko vyplývající z expozice hluku jinými prostředky. V případě, že to nelze nebo ochrana proti hluku není dostatečná, přistupuje se k používání vhodných osobních ochranných prostředků.

Přidělené pomůcky musí odpovídat podmínkám pracoviště a zároveň by měly být přizpůsobeny fyzickým předpokladům každého zaměstnance. 

Základem pro správné používání ochranných pomůcek je samozřejmě dostatečné proškolení zaměstnanců o tom, proč používat ochranné pracovní prostředky, ale hlavně také jak. Chrániče sluchu by totiž nikdy neměli snižovat bezpečnost při práci a zhoršit např. vnímání varovných signálů. 

Mezi základní pomůcky pro ochranu sluchu patří zátkové chrániče do uší, sluchátka nebo např. komunikační sluchátka. 

Tip: Ochranu sluchu používejte i při krátkodobé práci v hlučném prostředí. I pár minut bez sluchátek může sluchovou vadu způsobit. Naopak přerušovaný hluk o kmitočtu 2-4 kHz, je pro náš sluch jeden z nejrizikovějších!

Nepřehlédněte - další zajímavé články

Zanechat komentář

* Zanecháním komentáře souhlasíte s ukládáním své přezdívky (jména, pojmenováním, příjmení apod.), včetně email adresy za účelem pouze technického rázu (blokovaní SPAM). Žádné údaje nejsou dále zpracovávané ani předávané třetím stranám. Přečtěte si Podmínky užívání a ochrana soukromí.