Hlavní Životní styl Taoismus jako životní styl

Taoismus jako životní styl

by redakce
Publikováno: Poslední aktualizace
Taoismus jako životní styl

Životní styl taoismus

Stoupenci taoismu se snaží ubírat duchovní cestou sjednocení se s Tao. Tao je chápáno jako zdroj všech věcí ve vesmíru a velmi často se pro snadnější představu přirovnává k přírodním silám. Základní snahou taoismu je odpoutání člověka od světských starostí a zájmů, plně se soustředit na cestu a dosáhnout tak v životě rovnováhy, harmonie a míru, který přichází skrze porozumění. Lidé, kterým se podaří dosáhnout těchto cílů, se stávají podle učení nesmrtelnými. Taoističtí myslitelé rozlišují dvě těsně související formy taoismu – náboženský taoismus (uctívání taoistických božstev, sledování tao) a taoismus jako životní styl (taoismus založený na zdraví, cvičení a meditaci).

Kdo je zakladatelem taoismu?

Za zakladatele taoismu je považován mudrc Lao-c’ (Starý mistr). Stoupenci náboženského taoismu jej považují za boha. Již během života byl Lao-c’ považován za velmi moudrého a velmi znalého člověka a mnozí lidé se s ním radili v otázkách náboženství i politiky.

Základní texty taoismu

Základními texty Taoismu jsou dvě knihy. Tao-te-ťing sepsané pravděpodobně právě mistrem Lao-c’ má za cíl představit taoismus a jeho vazby na přirozených metaforách ze vztahů lidské společnosti a přírodních sil. Obecně se uvádí, že Tao-te-ťing je spíše politickým textem, který má pomoci panovníkům vládnout moudře a váženě. Druhým textem je Čuang-c’ sepsané mistrem Čuang-c’. Tento text se snaží přiblížit filozofii taoismu prostému člověku.
Základem učení taoismu je uchovávání tří pokladů – esence, energie a duch. Žádná z těchto kvalit nemůže existovat bez ostatních dvou a proto se je má taoista snažit udržovat stále v rovnováze.

Taoismus – náboženství

V náboženském taoismu mají svůj význam i mnohé rituály, které lidem mají připomenout harmonii Tao, rovnováhu mezi nebem a zemí, podpořit zdraví a prosperitu společenství. Základním rituálem taoismu je obětina (čchiao). Většinou se jedná o prosté obětování u rodinného oltáře, ale existují i varianty tohoto obřadu pro zvláštní příležitosti. Samotní taoističtí bohové vyvstávají z význačných osobností tohoto světa a jsou mezi nimi asketové, válečníci, císaři či učenci. Taoisté se pak k těmto bohům modlí a snaží se žít dle jejich příkladu. Opakem těchto lidí jsou taoističtí démoni (kuej), což jsou duchové lidí, jenž umřeli násilnou smrtí nebo byli pohřbeni bez řádného obřadu. Démony je nutno si pomocí složitých rituálů usmířit, protože by mohli člověku přivodit velké nepříjemnosti (např. nemoc či neštěstí). Náboženský taoismus je udržován především v Číně.

Zdravotní taoismus

Zdravotní taoismus je založen na harmonizaci vnitřní energie (čchi), ducha a vnitřní esence skrze praktické cvičení. Právě tento druh taoismu se v posledních letech značně rozvinul mimo Čínu a vedl tak z expanzi taoismu ve světě. Základními jeho kameny jsou: cvičení, meditace a péče o lidské tělo. Cvičení reprezentuje především duchovní bojové umění Tchaj-ťi-čchuan (Tai-ji / Tai-chi) či energetické cvičení čchi-kung (vnitřní styly bojového umění Kung-fu zaměřené na kultivaci vnitřní energie čchi). Meditace je prostředkem k odpoutání se od materiálního základu tohoto světa. Péče o lidské tělo je v taoistickém pojetí chápána jako ochrana a kultivace energetického systému těla (akupresura, akupunktura, masáže, apod.) skrze nějž protéká neviditelná vnitřní energie čchi. A právě kultivací této energie pomocí některých (popř. i všech) výše zmíněných metod dochází k přiblížení se k dlouhověkosti a nesmrtelnosti.

Učení taoismu

Učení taoismu, bez ohledu na směr, uznává a uctívá aspekty nesmrtelnost a dlouhověkosti. Mnohdy se může zdát, že taoismus je velmi blízko přírodě, neboť mnoho metafor v textech je prezentováno na přírodních aspektech. Jeto pravda, neboť taoisté si velmi cení krásy přírody, která ač v mnoha svých aspektech odráží neustálou změnu, nacházíme v ní i opačné kontrasty (např. hory), které symbolizují právě dlouhověkost a nesmrtelnost.

Důležitým aspektem taoistického učení je rovnováha, kterou tradičně symbolizuje čínská monáda (jin a jang). Právě vyrovnání těchto dvou aspektů (energií realizujících svět) je základem harmonie a vlastně i dosažením Tao.

Zdroje článku: Moudrost východu, Scott Littleton

Nepřehlédněte - další zajímavé články

Zanechat komentář

* Zanecháním komentáře souhlasíte s ukládáním své přezdívky (jména, pojmenováním, příjmení apod.), včetně email adresy za účelem pouze technického rázu (blokovaní SPAM). Žádné údaje nejsou dále zpracovávané ani předávané třetím stranám. Přečtěte si Podmínky užívání a ochrana soukromí.