Hlavní Životní styl Meditace a meditační techniky

Meditace a meditační techniky

by redakce
Meditace a meditační techniky

V praxi Budó musíme snížit neklid mysli na nejnižší možnou úroveň, utlumit emoce postupným odvedením myšlenek tak, že mozek začne pracovat v jiných energetických frekvencích, než-li je obvyklé při běžném stavu vědomí. Výsledkem je relaxace svalů, šlach, nervů a všech tělesných orgánů. Oběh čchi a krve je zharmonizován a kanály jsou pročišťovány, čímž dochází k regeneraci těla.

Metod, které se k uvedení mysli do meditačního stavu používají, je mnoho. V celkové komplexnosti je ale dělíme na:

 • dechové (pozorovací) metody
 • vizualizační metody (představy)
 • energetická meditace (harmonizace čchi)

Pro meditaci je nutné zaujmout pohodlný sed s pokrčenýma nohama a vzpřímenou páteří. Nejlepší, ale zároveň nejobtížnější je pozice lotosového květu, kdy oba nárty spočívají na stehnech té druhé nohy. Pokud však lotosový sed neovládáte, stačí usednout do polovičního lotosu, barmského sedu (obě nohy složené před tělem, kolena na zemi) nebo seizy (sed na patách), kdy máme pod zadkem podložený polštářek.

Ke správné meditaci je nutné vytvořit příhodné podmínky.

Ty jsou shrnuty v následujících bodech:

 • Zvolme si k meditaci takové místo, kde nebudeme rušeni přílišným horkem, hlukem, světlem ani jinými osobami. Toto místo ale nesmí být smyslovým vakuem.
 • Usaďme se do pohodlného sedu, pořádně se uvrťme, neboť je velice důležité se při meditaci nehýbat, neboť pokud se tělo hýbe, mysl nemůže zůstat v nehybnosti (klidu).
 • Uvolněně a bez emocí sledujme proces dýchání. Mějme stále rovnou páteř.
 • Nebuďme zklamaní, když se nám z celé meditace povede pouze na krátkou dobu udržet soustředěnou a klidnou mysl. Vždyť, přece víme, že žádný učený z nebe nespadl.
 • Meditujme pravidelně, vždy v určitou dobu, pokud možno každý den. Nejlepší je doba kolem východu a západu slunce.

Velmi důležitým aspektem našeho duchovního tréninku je vědomí, že jakékoliv vztahy mezi naší osobou a světem jsou iluzorní. Že vlastnost a vztahy určitého předmětu vůči jinému existují pouze ve vztahu k jinému předmětu či osobě.

A právě na cestě k nalezení své Buddhovské podstaty je nutné se odpoutat od třech obrovských pout, které nás svazují.

Jméno – pod tento pojem spadá všechno, co člověk kdy udělal, co bylo uděláno, co zažil, čím člověk je. Tento pojem se vztahuje k minulosti. Zahrnuje všechny svazující zvyky, návyky, sklony, které jsme získali, naší práci, talent i nedostatky. To vše je nutné odvrhnout.

Elementy – sem spadá vše, co zvenčí formuje náš život, naše chování a jednání. Rodina, přátelé, známí, protivníci, spolupracovníci. Zde jsou důsledky našich jednání, rozhodnutí, nabídek a odmítnutí. Elementy jsou vše, co náš život formuje zvenčí. A také by to tam mělo zůstat.

Prázdno– třetí symbol obsahuje zodpovědnost za všechny naše činy, které jsme kdy udělali nebo uděláme. Musíme nasadit vlastní vůli a nepodléhat jakémukoliv osudu, protože pouze MY jsme zodpovědní za to, co děláme, za naše úspěchy a neúspěchy. Podíleli jsme se na svém vzestupu, nebo jsme nic neudělali proti svému pádu ? Tyto událost musíme přijímat takové jaké jsou. Tento třetí vliv se nazývá prázdno, protože obsahuje ještě nespecifikované a nekonkretizované činy a potenciál naší budoucnosti.

Pokud dosáhneme bodu, kdy si budeme tyto skutečnosti uvědomovat a nebudeme přitom lpět na svých vlastních činech, přátelích a emocích, naše problémy se rozplynou na vlnách uvolnění. Naše problémy přestanou existovat, protože nebudou existovat ani potenciály jejich vzniku. Teprve v tomto bodě uvidíme svůj uplynulý život jako pohled do krajiny, v jeho opravdovosti a přímosti. A právě tato Cesta vede k osvícení.

Výsledné efekty meditace tedy jsou:

 • stabilizace mysli a zlepšení soustředění
 • uvolnění psychického napětí
 • zaostření vědomí a vyprázdnění mysli zvětšuje velikost paměťového sektoru mysli
 • otevírá kanály a čchi stagnuje na vyšší úroveň
 • umocňuje sílu vůle a vede ke vzniku a rozvoji „šestého smyslu“
 • spojuje člověka se základními elementy a kosmickým vědomým
 • umožňuje naladění mysli na přenos čchi
 • umožňuje pracovat s Kuji-kiri a mantramy
 • správné dýchání okysličuje krev a vydechuje z plic zbytky CO2 vyvolávající nervozitu
 • osvobozuje od materiality a lpění
 • správný postoj (sed) udržuje pružnost páteře a snižuje agresivitu

Nepřehlédněte - další zajímavé články

Zanechat komentář

* Zanecháním komentáře souhlasíte s ukládáním své přezdívky (jména, pojmenováním, příjmení apod.), včetně email adresy za účelem pouze technického rázu (blokovaní SPAM). Žádné údaje nejsou dále zpracovávané ani předávané třetím stranám. Přečtěte si Podmínky užívání a ochrana soukromí.