Hlavní Zdraví Bezpečnost při elektroinstalaci, ochrana zdraví při práci a základy první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Bezpečnost při elektroinstalaci, ochrana zdraví při práci a základy první pomoci při úrazu elektrickým proudem

by Martin Balko
Publikováno: Poslední aktualizace

Chystáte se realizovat rekonstrukci některé místnosti ve vaší domácnosti? Ať už vás zlákala představa moderní kuchyně nebo se pustíte do rekonstrukce koupelny, určitě vás neminou práce na elektroinstalaci. Obzvlášť v místnostech s vodou je zapotřebí dbát na bezpečnost při práci s elektrickým proudem. 

Elektřina umí být zákeřná. Ve spojitosti s ní nemluvíme pouze o úrazech ale i o smrti. Proto je vždy na místě s elektrickými zařízeními zacházet opatrně a dodržovat všechna bezpečnostní opatření. 

Základem je proškolený personál

Základem je proškolený personál s potřebnou kvalifikací. Každé elektrické zařízení má jiný stupeň nebezpečí a vždy by na něm měla pracovat osoba s dostatečnými znalostmi. 

Lidé pracující s elektroinstalací musí dodržovat všechny normy a pravidla spojená s bezpečností. U nás v České republice se jedná například o normy: 

 • ČSN EN 61140 ed 3- Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 • ČSN 33 2000-4-41 ed 3- Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení 
 • Vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

7 základních tipů pro bezpečnost při práci 

Následující bezpečnostní tipy můžete použít pro práci s jakýmkoliv elektrickým zařízením. 

 1. Nejprve vždy zkontrolujte stav elektrického zařízení
 2. Práce na elektrickém zařízení provádějte po odpojení napětí ve vypnutém stavu. To, že je zařízení bez napětí si vždy ověřte pomocí měřicích přístrojů na všech pólech. 
 3. Zařízení zabezpečte proti nechtěnému zapnutí, např. prostřednictvím uzamykatelného blokačního prvku.
 4. Nezapomínejte na uzemnění a možné zkratování
 5. Dávejte pozor na vlhkost, před kterou musí být elektrické zařízení chráněno
 6. Umístěte do blízkosti elektrického zařízení výstražné označení
 7. Při práci používejte vhodné ochranné prostředky

Jak dále můžeme chránit své zdraví při práci na elektroinstalaci? 

Při práci na elektroinstalaci bychom měli dbát na dostatečnou izolaci, používání nejrůznějších přepážek a krytů. V případě poruchy je na místě izolaci ještě zesílit. Kombinace ochranných prostředků potom vytvoří celková ochranná opatření. 

Izolace

Základní izolace zajišťuje ochranu vodiče elektrických zařízení.Vodič musí být izolací zcela pokryt a odstranit izolaci lze pouze jejím zničením. Přídavná izolace se pak používá při poruše a spolu se základní izolací tvoří dvojitou ochranu.

Kryty a přepážky 

Vodiče (tzv. živé části) elektrických zařízeních jsou umístěny v krytech. Kryty navíc musí být pevně zajištěny a musí být dostatečně trvanlivé, aby nám poskytovali dostatečnou ochranu.

Ochrana zábranou 

Zábrany mají bránit před neúmyslným dotykem s vodičem. Narozdíl od izolace nebo krytů a přepážek nejsou přímou součástí elektrických zařízeních, ale jsou vytvořeny při montáži. 

Zábrana by měla být dostatečně vysoká, pevná a zajištěná. Příkladem jsou ploty, mříže nebo zábradlí na stavbách a označení výstražnými tabulemi.

Ochrana transformátorem

S pomocí nejrůznějších transformátorů lze regulovat napětí a množství elektrického proudu – využívá se toho například v místnostech s rozvodem vody. Například kuchyň, koupelna, sauna apod. – někdy je potřeba použít specifické transformátory vyrobené na míru.

Úraz elektrickým proudem

K úrazům elektrickým proudem dochází při průchodu elektrického proudu tělem člověka. To vede zejména k popáleninám, ztrátě vědomí, křečím, zástavě srdce nebo i smrti. 

O závažnosti úrazu elektrickým proudem rozhoduje:

 • Velikost proudu procházející tělem 
 • Druh proudu 
 • Doba působení elektrického proudu 

První pomoc 

Dostat se do situace, kdy musíme poskytnout první pomoc člověku zasaženému elektrickým proudem, se může stát každému člověku. Pojďme si na závěr článku připomenout, jak poskytnout v takovém případě první pomoc. 

Základem je dostat takového člověku od zdroje elektrického proudu prostřednictvím izolovaného předmětu, např. dřevem, látkou apod. V žádném případě se postiženého nedotýkáme! 

V případě, že je postižený v bezvědomí zkontrolujeme dýchání a puls. V případě, že puls není hmatatelný, zahájíme resuscitaci. V případě, kdy postižený dýchá, uvedeme ho do stabilizované polohy a přivoláme záchrannou službu na čísle 112 nebo 155.

Nepřehlédněte - další zajímavé články

Zanechat komentář

* Zanecháním komentáře souhlasíte s ukládáním své přezdívky (jména, pojmenováním, příjmení apod.), včetně email adresy za účelem pouze technického rázu (blokovaní SPAM). Žádné údaje nejsou dále zpracovávané ani předávané třetím stranám. Přečtěte si Podmínky užívání a ochrana soukromí.